robofob: каченя з word (Default)
[personal profile] robofob

http://tyzhden.ua/Columns/50/194572
Телебачення та радіо я останнім часом використовую з дуже прагматичною метою: щоб фоном чути правильну українську мову.


Сміявся б уголос, але люди ще сплять. Та й сміх був би крізь сльози.
(До речі, правильна українська мова, коли її часто чути, геть змінює й уявлення про мову письмову. Там – у правильній – ритм інший.)

Date: 2017-06-16 08:18 pm (UTC)
vladmradio: (KozakGraeJazz)
From: [personal profile] vladmradio
(добре, що Негребецький не бачить цю камсамолку)

June 2017

S M T W T F S
     12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 192021 22 23 24
252627282930 

Page Summary

Custom Text

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 27th, 2017 05:28 am
Powered by Dreamwidth Studios