robofob: каченя з word (Default)
[personal profile] robofob

Українська Вікіпедія – чудова. Особисто я бачу в цьому коротенькому повідомленні щонайменше одне адміністративне покарання і два суди Лінча. А нам все – божа роса.

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 67 8 9
1011 12 13141516
1718 1920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:30 am
Powered by Dreamwidth Studios