robofob: каченя з word (Default)
[personal profile] robofob

Українська Вікіпедія – чудова. Особисто я бачу в цьому коротенькому повідомленні щонайменше одне адміністративне покарання і два суди Лінча. А нам все – божа роса.

July 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 242526 27 2829
3031     

Most Popular Tags

Custom Text

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 28th, 2017 04:42 am
Powered by Dreamwidth Studios