robofob: каченя з word (Default)
[personal profile] robofob

LiveJournal (заборонена на Дрімі орґанізація) запропонував імпортувати пости з мого FaceBook'у. З можливістю автоматичного репосту в майбутньому. З цікавости погодився. Беручи до уваги параноїдальну схильність Маріка до видалення постів, які йому чомусь не подобаються, це був би непоганий метод резервного копіювання :)

Date: 2017-07-19 10:20 pm (UTC)
gatto_puzatto: (Default)
From: [personal profile] gatto_puzatto
ЖЖ не можна вважати придатним для резервного копіювання. Основу треба тримати на Дрімі, а звідси робити репости у ЖЖ та ФБ.

July 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 242526 27 2829
3031     

Page Summary

Custom Text

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 28th, 2017 04:43 am
Powered by Dreamwidth Studios