robofob: каченя з word (Default)
[personal profile] robofob

LiveJournal (заборонена на Дрімі орґанізація) запропонував імпортувати пости з мого FaceBook'у. З можливістю автоматичного репосту в майбутньому. З цікавости погодився. Беручи до уваги параноїдальну схильність Маріка до видалення постів, які йому чомусь не подобаються, це був би непоганий метод резервного копіювання :)

Date: 2017-07-19 10:20 pm (UTC)
gatto_puzatto: (Default)
From: [personal profile] gatto_puzatto
ЖЖ не можна вважати придатним для резервного копіювання. Основу треба тримати на Дрімі, а звідси робити репости у ЖЖ та ФБ.

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 18 1920 212223
24252627282930

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 09:35 am
Powered by Dreamwidth Studios