robofob: каченя з word (Default)
[personal profile] robofob

Бразилія, послідовники INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum: Ісус з Назарета, Цар Іудейський) возять свого месію на колесному п'єдесталі. Дванадцятеро послідовників – більшість з них жінки – постійно живуть у целібаті з 69-річним цнотливцем в його оточеному стіною маєтку, захищеному колючим дротом і електричною огорожею. Пришестя INRI відбулося 1979 року.

Date: 2017-08-08 11:03 pm (UTC)
From: [personal profile] chytach
Попит породжує пропозицію!
Там, за посиланням, ще ціла купа не менш колоритних Ісусів )

August 2017

S M T W T F S
   12 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223242526
2728293031  

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Aug. 22nd, 2017 09:16 am
Powered by Dreamwidth Studios