robofob: каченя з word (Default)

Леґендарний птах був символом Сполучених Штатів більш ніж впродовж 200 років. Попри винищення мисливцями і використання пестицидів у 20 столітті, вид вижив завдяки федеральним захисним і відновлювальним програмам. Вісім років тому Служба рибних ресурсів та дикої природи США виключила цих могутніх птахів зі списку видів, яким загрожує зникнення.

Read more... )
robofob: каченя з word (Default)

Фотограф представляє "мальовничі зображення, зроблені в примітивному, неймовірному середовищі": портрети крамарів з квіткового ярмарку в Індії.

Read more... )

Wild West

Apr. 30th, 2017 04:01 am
robofob: каченя з word (Default)This entry was originally posted at http://robofob.dreamwidth.org/268401.html. Please comment there using OpenID.

June 2017

S M T W T F S
     12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 192021 22 23 24
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Custom Text

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 27th, 2017 05:29 am
Powered by Dreamwidth Studios